Μπορείτε να οικοδομήσετε πλούτο με ομόλογα;

0
Μπορείτε να οικοδομήσετε πλούτο με ομόλογα;

Είναι δυνατόν να οικοδομήσουμε πλούτο με ομόλογα; Ο δανεισμός χρημάτων είναι σύνηθες φαινόμενο για τους περισσότερους ανθρώπους, είτε πρόκειται για χρηματοδότηση της αγοράς ενός νέου σπιτιού είτε για δανεισμό κάποιων κεφαλαίων από φίλους. Εταιρείες, κρατικοί φορείς και δήμοι δανείζονται επίσης χρήματα μέσω έκδοσης ομολόγων.

Τα ομόλογα παρέχουν στους οργανισμούς έναν τρόπο άντλησης κεφαλαίων. Για παράδειγμα, φανταστείτε να επενδύσετε κάποια χρήματα στην πόλη σας και εγγυώνται ότι θα επιστρέψουν την επένδυσή σας συν τους τόκους εντός μιας συμφωνημένης περιόδου.

Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα 10ετές ομόλογο αξίας 15.000 $ που αποφέρει επιτόκιο 3%. Βάσει αυτής της συμφωνίας, η πόλη σας θα δεσμευόταν να σας καταβάλλει τόκους για την επένδυσή σας των 15.000 $ κάθε έξι μήνες, με το αρχικό ποσό να επιστρέφεται όταν το ομόλογο λήξει σε 10 χρόνια.

Πλεονεκτήματα της επένδυσης σε ομόλογα

δεσμούς

Τα ομόλογα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στους επενδυτές, όπως σταθερό εισόδημα από σταθερό επιτόκιο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επενδυτές λαμβάνουν τακτικά έσοδα από τις επενδύσεις τους.

 • Διαφοροποίηση: Ενσωμάτωση ομόλογα αποταμίευσης ή άλλους τύπους ομολόγων στο επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο, μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση του κινδύνου, καθώς τείνουν να έχουν χαμηλότερη συσχέτιση με μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
 • Διατηρημένο κεφάλαιο: Τα ομόλογα τείνουν να θεωρούνται ως μια ασφαλέστερη επενδυτική επιλογή από τις μετοχές λόγω της σταθερότητάς τους και των δυνατοτήτων τους για διατήρηση κεφαλαίου.
 • Χαμηλότερη μεταβλητότητα: Τα ομόλογα τείνουν να έχουν λιγότερη αστάθεια από τις μετοχές, καθιστώντας τα μια ασφαλέστερη επενδυτική επιλογή για όσους αναζητούν σταθερότητα και ευκολότερη επενδυτική εμπειρία.
 • Σχετική προβλεψιμότητα: Τα ομόλογα συχνά έχουν μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης, επιτρέποντας στους επενδυτές να προβλέψουν καλύτερα τη μελλοντική αξία της επένδυσής τους και να εξασφαλίσουν ένα σίγουρο επίπεδο απόδοσης από την επένδυσή τους.
 • Φορολογικά οφέλη: Τα ομόλογα μπορούν να παρέχουν στους επενδυτές φορολογικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα τα δημοτικά ομόλογα, τα οποία συνήθως απαλλάσσονται από ομοσπονδιακούς και κρατικούς φόρους.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επενδύετε σε ομόλογα;

Κατά την επένδυση σε ομόλογα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τρία στοιχεία: το επιτόκιο του τοκομεριδίου του ομολόγου, η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη του και ο χρόνος μέχρι τη λήξη. Ας εξερευνήσουμε καθένα από αυτά με τη σειρά του.

 • Κουπόνι: Ο εκδότης ορίζει το κουπόνι ομολόγου, η οποία θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική με άλλα παρόμοια ομόλογα της αγοράς και ελκυστική για τους επενδυτές. Είναι σημαντικό αυτή η απόδοση να είναι αρκετά υψηλή ώστε να αντισταθμίζει τυχόν κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση σύμφωνα με υγιείς επενδυτικές αρχές.
 • Ποιότητα πίστωσης: Κάθε ομόλογο που εκδίδεται από έναν εκδότη υπόκειται στον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων. Τα κουπόνια ενδέχεται να μην πληρωθούν ή το κεφάλαιο ενδέχεται να μην εξοφληθεί πλήρως στη λήξη. Υψηλότερες αποδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες για επενδυτές που αγοράζουν ομόλογα με χαμηλότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά είναι πιο ευάλωτοι σε χρεοκοπία. Ανεξάρτητοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αξιολογούν τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων των εκδοτών ομολόγων και παρέχουν αξιολογήσεις που βοηθούν τους επενδυτές να εκτιμήσουν αυτόν τον κίνδυνο. Αυτές οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των μεμονωμένων επιτοκίων κουπονιών και κουπονιών ομολόγων. Οι υψηλότερες αξιολογήσεις υποδηλώνουν χαμηλότερες πληρωμές από εκδόσεις υψηλότερης βαθμολογίας.

επενδύω

 • Χρόνος ωρίμανσης: Αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να ωριμάσει ένας δεσμός. Μπορεί να έχει αντίκτυπο στην απόδοση που μπορεί να λάβει ένας επενδυτής. Επειδή υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα ενός ομολόγου να πληρώνει τους κατόχους του με την πάροδο του χρόνου, ένα πιο μακροπρόθεσμο ομόλογο θα έχει συνήθως υψηλότερα επιτόκια. Για παράδειγμα, τα 30ετή ομόλογα έχουν συνήθως καλύτερα κουπόνια από τα 5ετή ομόλογα. Αν και οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, συνοδεύονται από μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι μακροπρόθεσμοι τίτλοι είναι πιο επιρρεπείς σε αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς και οι τιμές τους μπορεί να είναι πιο ασταθείς από τις βραχυπρόθεσμες.

Πώς να κερδίσετε από ομόλογα;

Η επένδυση σε ομόλογα είναι ένας δημοφιλής τρόπος διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου, δημιουργίας εισοδήματος από τόκους και δυνητικά κέρδους. Ακολουθούν δύο μέθοδοι για να κερδίσετε χρήματα με ομόλογα:

Κερδίζοντας πληρωμές τόκων

Όταν επενδύετε σε ένα ομόλογο, θα λαμβάνετε πληρωμές τόκων περιοδικά ενώ το κρατάτε. Τα περισσότερα ομόλογα προσφέρουν σταθερά επιτόκια που παραμένουν σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Άλλα μπορεί να έχουν κυμαινόμενα επιτόκια που κυμαίνονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Κατά την ημερομηνία λήξης, θα λάβετε πίσω την αρχική επένδυσή σας συν τυχόν δεδουλευμένα μερίσματα ή πιστώσεις.

Ας υποθέσουμε ότι αγοράζετε ένα 10ετές ομόλογο της Κυβέρνησης του Καναδά αξίας 10.000 $ που παρέχει ετήσιο επιτόκιο 4%. Εάν διατηρήσετε αυτόν τον δεσμό μέχρι να ωριμάσει:

 • Θα λάβετε 10.000 $ σε ονομαστική αξία.
 • Θα κερδίζετε 4% τόκο ετησίως, συνολικού ύψους 400 $ ετησίως.
 • Μετά από δέκα χρόνια, τα συνολικά κέρδη σας θα ανέλθουν σε περίπου 4.000 $ (400 $ x 10).

Τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου προσφέρουν επιτόκια που ταιριάζουν με τα ομόλογα 3 μηνών, προσφέροντας τριμηνιαίες πληρωμές. Εάν το επιτόκιο των τίτλων αυξάνεται, κερδίζετε περισσότερους τόκους από τα ομόλογά σας. αντίστροφα, αν πέσει, λαμβάνεις λιγότερα.

Πώληση ομολόγων για κέρδος

πλούτος

Όταν τα επιτόκια μειώνονται, οι τιμές των ομολόγων γενικά ανεβαίνουν. Επομένως, μπορείτε συνήθως να κερδίσετε χρήματα πουλώντας το ομόλογό σας πριν ωριμάσει. θα λάβετε περισσότερα χρήματα από αυτά που καταβλήθηκαν για το ομόλογο και θα διατηρήσετε όλους τους τόκους που έχετε κερδίσει μέχρι να πουληθεί. Επομένως, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα επιτόκια επηρεάζουν τις τιμές των ομολόγων είναι απαραίτητη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε από την επένδυση σε ομόλογα.

Δημιουργήστε πλούτο με ομόλογα: Takeaway

Η επένδυση σε ομόλογα μπορεί να είναι μια αξιόπιστη πηγή εισοδήματος, αλλά είναι απαραίτητο να εξετάσετε προσεκτικά τρία βασικά στοιχεία πριν λάβετε την απόφασή σας. Το κουπόνι του ομολόγου, η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη και ο χρόνος μέχρι τη λήξη είναι όλοι ζωτικοί δείκτες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανές αποδόσεις και το επίπεδο κινδύνου ενός επενδυτή. Αξιολογώντας προσεκτικά κάθε παράγοντα ξεχωριστά, οι επενδυτές μπορούν να κάνουν ενημερωμένες επιλογές σχετικά με το ποια ομόλογα ταιριάζουν καλύτερα στους επενδυτικούς στόχους και το επίπεδο ανοχής τους. Τελικά, η κατανόηση των θεμελιωδών στοιχείων της επένδυσης σε ομόλογα επιτρέπει στους επενδυτές να κάνουν έξυπνες επενδύσεις και να δημιουργήσουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μειωμένη έκθεση σε κίνδυνο.

Schreibe einen Kommentar